Op deze site vindt u informatie over wat het kernoverleg allemaal doet en met welke vragen u bij het kernoverleg terecht kunt.

 

Kernoverleg Beesel Drakedörp houdt zich bezig met de leefbaarheid van Beesel en het daartoe behorende buitengebied. Hiervoor worden de wensen en knelpunten bij de inwoners van Beesel geïnventariseerd. Vervolgens wordt samen met de gemeente gekeken of voor de knelpunten een oplossing kan worden gezocht en de wensen kunnen worden gerealiseerd. Hiervoor heeft het kernoverleg een jaarlijks budget tot haar beschikking. Op deze site vind u informatie over de activiteiten waar het kernoverleg mee bezig is of reeds gerealiseerde projecten.

Heeft u tips of ideeën, laat het ons weten! Het verbeteren van uw eigen buurt doen we samen!


ACTUEEL NIEUWS

 

Hoe zorgen we voor meer reuring en ontmoeting in het dorp?

De vraag die maandag 22 mei centraal stond tijdens de bijeenkomst in Eetcafé de Troubadour. Met ongeveer 50 enthousiaste dorpsgenoten zijn we gestart met een eerste brainstorm over nieuwe mogelijkheden en ideeën om de leefbaarheid van onze dorpskern te verbeteren.

๐—ช๐—ฎ๐˜ ๐˜‡๐—ถ๐—ท๐—ป ๐—ท๐—ผ๐˜‚๐˜„ ๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฒë๐—ป ๐—ฒ๐—ป ๐—ฏ๐—ฒ๐—ต๐—ผ๐—ฒ๐—ณ๐˜๐—ฒ๐—ป?
Ook als je er gisteravond niet bij was, willen we je vragen om mee te denken! Welke voorzieningen mis jij het meest? En hoe kunnen we volgens jou een plek voor ontmoeting realiseren?
Deel het met ons door onderstaande vragenlijst in te vullen. Het invullen kost je slechts 5 minuten!

Dodenherdenking Beesel 4 mei 2023

 

Het programma.

18.30 uur            Viering in de kerk met opluistering van het Gemengd Koor Beesel en toespraken van wethouder Huijs, pastoor                                       Rosenhart en delen uit het boek “ Het groene laken is klaar” geschreven door Paul Meusen.

19.15 uur            Onder begeleiding van de Schutterij gaan we naar het Oude Kerkhof, alwaar  kranslegging bij het graf van Flight                                     Sgt. Hiscox.

19.45 uur            Kranslegging bij het oorlogsmonument. De muziek op het  kerkhof wordt  verzorgd door het koperensemble van                                   Harmonie St. Gertrudis.

20.00 uur            Twee minuten stilte.

 

Bestuur Kernoverleg Beesel.

 

Foto's Jacques Peeters

Kerstmarkt Kerkplein beesel

 

Bij deze willen we alle vrijwilligers, standhouders, het GKB, PUUR theater,

en natuurlijk iedereen die heeft meegeholpen bedanken voor de zeer geslaagde kerstmarkt.

 

 

Na twee jaar afwezigheid is er dit jaar weer een kerstmarkt in Beesel!

Op zondag 11 december is er rondom de kerk een gezellige kerstmarkt te bezoeken.

Met o.a. muziek van Gemengd Koor Beesel en een kerstspel van PUUR Theater Reuver.

Ook rijdt er de hele middag een treintje naar de kerstmarkten in Offenbeek en bij de Gresbuus.

AFSCHEID, EN EEN NIEUW BEGIN!

Afgelopen zondag, is samen met vele vrijwilligers van het Kernoverleg, afscheid genomen van onze voorzitter Leon Simons, secretaris Piet Simons en penningmeester Mieny van Maris. Alle drie hebben ze zich ongeveer 10 jaar lang belangeloos en met veel passie ingezet voor de leefbaarheid van ôs Drakedörp.

 De voorzittershamer werd overgedragen aan co-voorzitter Han Peeters, die samen met Ko Verheijen, die doorschuift naar het secretariaat, in een duo-functie het voorzitterschap zal waarnemen, totdat in het najaar van 2023 de beoogde nieuwe voorzitter beschikbaar is. Mieny van Maris zal op de achtergrond de financiën blijven beheren, totdat een nieuwe penningmeester gevonden is.

 Het bestuur is uitgebreid met Wil van Zwamen en Henk Lommerse, die resp. de portefeuilles “Voorzieningen” en “Wonen” voor hun rekening gaan nemen.

Hiermee pakt het Kernoverleg door op de oude thema’s van Blie in Beesel Drakedörp, met de bestaande bestuurders Han Peeters op de portefeuille “Verenigingen”, en Niek van Deuzen & Jeanny Pelzer samen op de portefeuille “Beleven”, een samenvoeging van alle bestaande activiteiten van het Kernoverleg en “Recreatie en toerisme” van het voormalige Blie in Beesel Drakedörp.